Sog nit kejnmal (Original: Hirsch Gilk & Dimitri Pokrass)

Lyrics

Sog nit kejnmal, as du gejsst dem leztn Weg,
chotsch Himlen blajene farschteln bloje Teg.
Kumen wet noch unser ojssgebenkte Scho,
ss'wet a Pojkton unser Trot: mir senen do!

Kumen wet noch unser ojssgebenkte Scho,
ss'wet a Pojkton unser Trot: mir senen do!

Fun grinem Palmenland bis wajtn Land fun Schnej,
mir kumen on mit unser Pajn, mit unser Wej.
Un wu gefaln is a Schpriz fun unser Blut,
schprozn wet dort unser G'wure, unser Mut.

Un wu gefaln is a Schpriz fun unser Blut,
schprozn wet dort unser G'wure, unser Mut.

Ss'wet di Morgensun bagildn uns dem Hajnt,
un der Nechtn wet farschwindn mitn Fajnd.
Nor ojb farsamen wet di Sun un der Kajor,
wi a Parol sol sajn doss Lid fun Dor zu Dor.

Nor ojb farsamen wet di Sun un der Kajor,
wi a Parol sol sajn doss Lid fun Dor zu Dor.

Doss Lid geschribn is mit Blut un nit mit Blaj,
ss'is kejn Lid fun a Fojgl ojf der Fraj.
Doss hot a Folk zwischn falndike Went,
doss Lid gesungen mit Naganess in de Hent.

Doss hot a Folk zwischn falndike Went,
doss Lid gesungen mit Naganess in de Hent.

To sog nit kejnmal, as du gejsst dem leztn Weg,
chotsch Himlen blajene farschteln bloje Teg.
Kumen wet noch unser ojssgebenkte Scho,
ss'wet a Pojkton unser Trot: mir senen do!

Kumen wet noch unser ojssgebenkte Scho,
ss'wet a Pojkton unser Trot: mir senen do!

Erstveröffentlichung

  • Text:
    Hirsch Gilk
  • Musik:
    Dimitri Pokrass
  • Länge:
    03:34

Veröffentlichungen

Gespielt auf 3 eingetragenen Konzerten